Vrienden van Sint Patrick

Vrienden van Sint Patrick

In oktober 2008 is de Stichting Vrienden van Sint Patrick opgericht. Deze stichting heeft als doel om de vereniging Sint Patrick te ondersteunen in de breedste zin van het woord. Enerzijds proberen zij financiële middelen te verwerven om investeringen te doen welke de vereniging lastiger kan betalen. Zo heeft de stichting geld bijeen gebracht voor onder andere de aanschaf van een nieuwe CV ketel, de realisatie van de Beverburcht en de aankoop van pionierhout.
Anderzijds probeert de stichting de vereniging te ondersteunen met het organiseren van activiteiten zoals een kerstviering voor de gehele groep en het jaarlijkse seizoensopening met kampvuur.

Voor meer informatie neem dan contact op via het contactformulier.

Financiële acties

Helaas is de contributie niet toereikend om alle kosten te dekken om het draaien van de vereniging en het onderhouden van het clubhuis, te financieren.

Daarom organiseren we  twee- of  driemaal per jaar een geldactie. Wij gaan ervan uit dat (jeugd)leden zich hier volledig voor inzetten en hopen dat ouder(s)/verzorger(s) hun kinderen hierbij ondersteunen. Daarnaast organiseren wij ook regelmatig acties met supermarkten en winkelcentra. De oudere leden helpen ieder jaar bij de Marathon en de Ladiesrun.

Vriendenloterij

Scouting Sint Patrick is aangemeld bij de VriendenLoterij.
Dit houdt in dat iedereen, zowel diegenen die al een lot hebben als diegenen die een lot willen kopen, als goede doel onze scoutinggroep kan steunen. Geef aan dat u voor uw favoriete vereniging wilt meespelen en u kunt vervolgens onze scoutinggroep Sint Patrick te Rotterdam kiezen.

Mocht u al meespelen en toch onze groep willen steunen, dan is één telefoontje voldoende om dit te regelen, 0900 300 1400. Dit ook via de website, www.vriendenloterij.nl

 

vriendenloterij-2.jpg