Contributie

De contributie is voor alle leden vastgesteld op € 15,00 per maand. Er wordt voor alle maanden van het jaar contributie betaald en de contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. In verband met de hoge bankkosten voor de vereniging verzoeken wij de ouder(s)/verzorger(s) dit per kwartaal, dus € 45,00  in de eerste maand van het kwartaal te betalen. De contributie kunt u overmaken op NL81 ABNA 059 4538 874  t.n.v. Vereniging scouting Sint Patrickgroep te Rotterdam, o.v.v. naam kind, speltak, maand/kwartaal/jaar.

Eenmalige kosten

Als een nieuw lid geïnstalleerd wordt, gaat hij/zij een scoutfit dragen. Deze scoutfit bestaat uit een blouse, groepsdas, dasring en bijkomende insignes.  De totale kosten hiervan bedragen circa € 60,-.

Kampkosten

Dit zijn de bijdragen voor een weekend, een winterkamp en een zomerkamp. Het verschilt per speltak hoe vaak een kamp wordt  georganiseerd. De prijs is onder meer afhankelijk van de locatie van het verblijf. Soms blijft een speltak in het eigen clubhuis en soms huurt men een ander clubhuis of terrein. Ook is van invloed of men in het eigen clubhuis blijft of een clubhuis/kampterrein elders huurt. De Explorers gaan in de zomer 10 dagen op stap binnen Europa.

  • Een indicatie van de kosten;
  • weekend in eigen clubhuis; € 10,- tot € 25,-
  • winterkamp: circa € 40,-
  • zomerkamp Welpen, Scouts; circa € 130,-
  • zomerkamp Explorers; circa € 200,-
  • Bijdragen voor een kamp zijn verschuldigd aan de speltakleiding.
  • U krijgt  van de speltakleiding bericht wanneer u en op welke wijze u deze kosten kunt voldoen.

Bijzondere activiteiten

Voor bijzondere activiteiten, denk aan een regiodag, duinenmars, dagje uit wordt een bescheiden eigen bijdrage gevraagd. Voor meer informatie over financiën kunt u contact opnemen met penningmeester@sint-patrick.org

Bijdrage minderdraagkrachtigen

Heeft u een laag (gezins)inkomen, dan bestaat de mogelijkheid dat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Weliswaar hebben wij als vereniging hier geen enkele invloed op, maar mocht u voor bijzondere bijstand in aanmerking komen, dan kunt u bij de penningmeester een overzicht vragen van de onkosten.

Een andere tip is dat u misschien in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit is een fonds dat ondersteuning biedt aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit Rotterdamse gezinnen, die moeten rondkomen van een inkomen tot maximaal 130% van de bijstandsnorm. Onze vereniging is bij dit fonds aangesloten. Ouders of voogden, die niet in staat zijn om bepaalde voorzieningen voor hun kinderen te betalen, kunnen terecht bij het bestuur, zodat zij een aanvraag kunnen doen voor vergoeding. Informatie over het Jeugdfonds vindt u via deze link;  https://jeugdfondssportencultuur.nl

 

jeugdfonds_logo.jpeg