Stichting

De oorspronkelijke bestuursvorm van Sint Patrick was een stichting.
Enkele jaren geleden is op aandringen van Scouting Nederland de stichting gesplitst in een vereniging (zie hierboven) en een beheersstichting.

De stichting organiseert geen scoutingactiviteiten en is daar ook niet verantwoordelijk voor. Dit rechtsorgaan zorgt ervoor dat de vereniging een fatsoenlijke plek heeft om scoutingactiviteiten te doen.
De stichting huurt het terrein (van de gemeente) en de stichting is eigenaar van de gebouwen die op dat terrein staan. Inkomsten van de stichting bestaan uit door de vereniging betaalde huur en overige inkomsten, zoals fondsenwerving.
Die inkomsten worden gebruikt om het terrein en de gebouwen te onderhouden en zaken als water, gas en elektra van te betalen.