Geschiedenis

Scouting Sint Patrick is ontstaan in de jaren 60 toen de wijk IJsselmonde werd gebouwd. Dit is ontstaan in een noodkerkje van de Katholieken genaamd ‘’Wederkomst van de Heer’’. Dit noodkerkje stond aan de Reijerdijk. Op zaterdag 26 augustus 1966 ontstond het eerste scoutingspel met negen jongens en één Hopman, ‘’broodjes bakken boven een haardvuur’’. Dit kon makkelijk gemaakt worden doordat er nog veel braakliggend land was. De allereerste speltak waren de verkenners. Na de bouw van de katholieke kerk werd het noodkerkje afgebroken, waardoor de verkenners in de bouwkeet terecht kwamen. Later was hun onderdak in Tuindorp-Vreewijk, Meiland 6. De naam van de scouting is ontstaan doordat de pastoor zeer geïnteresseerd was in de Ierse heilige Sint Patrick, er is toen besloten samen met de Hopman om de toen nog zogeheten padvinderij (scoutinggroep) Sint Patrick te noemen.

Vanaf de oprichting van Sint Patrick was het ideaal er al voor een eigen clubhuis. Dit is in gang gezet door middel van inschrijving bij de gemeente voor een terreintje aan de Pietersdijk. In 1972 waren dit alleen nog maar geruchten, maar vanaf 1973 zijn er statuten ondertekend voor de stichting Sint Patrick. Het terrein aan de Pietersdijk was vergeven aan een andere partij. Gelukkig was de gemeente goedgezind en kreeg de groep een terrein aangewezen aan de Wendeldijk 21. In het voorjaar van 1975 kon de bouw beginnen. De bouwput is door de gemeente gegraven en de rest werd eigenhandig opgebouwd. Verkenners, ouders, leiding, vrienden; vele handen maken licht werk en dat is nog steeds ons uitgangspunt!

Op 25 oktober 1975 werd de opening van het clubhuis ‘’De boeipaal’’ feestelijk gevierd.

Er was nu ruimte voor andere speltakken. Zo is er op 18 september 1976 de welpentak voor jongens opgericht en op 30 oktober datzelfde jaar de kabouterkring voor de meisjes.

In 1977 werd de groep nog verder uitgebreid. Aan de Koninginneweg in Oud-IJsselmonde was een andere scoutinggroep, Bernadette/Sint Willibrordus, maar deze groep had geen speltak voor meisjes ouder dan de kabouterleeftijd. Zij kwamen naar Sint Patrick toe. Zo ontstond de speltak Gidsen. Samen met deze groepen: de Eurohorde (welpengroep) en de Bernadette Devlingroep (gidsen en kabouters) vormt Sint Patrick scouting Vreewijk.

Rond dezelfde tijd als de Gidsen werd ook de speltak Rowans/Sherpa’s opgericht (huidige tijd Explorers).

Zodra de jongelui deze leeftijdsgroep ontgroeid waren, werd in 1982 de Stam opgericht.

Ruim acht jaar later in 1990 wordt de beverspeltak opgericht. Was voorheen scouting bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar, nu konden ook de kinderen tussen 5 en 7 jaar terecht bij de groep. Het was wel behoorlijk schipperen in het clubhuis dat eigenlijk te klein was geworden. Daarom werd er een zaal bijgebouwd zodat iedere speltak voldoende ruimte had.

In de jaren negentig floreert de groep als nooit tevoren. Het ledenaantal stijgt naar maximaal 131 in 1992! In deze tijd was IJsselmonde een heel kinderrijke wijk. Naast Sint Patrick waren er immers nog twee andere scoutinggroepen; één in Oud-IJsselmonde en één aan de Olympiaweg. Helaas zijn deze groepen verdwenen en ook Sint Patrick heeft moeilijke tijden gekend. In het eerste decennium van de 21e eeuw is het ledenaantal gedaald en werd het in 2011 noodzakelijk om de speltakken Gidsen en Verkenners samen te voegen tot  één speltak Scouts. Drie jaar later zijn de Welpen-Mowglihorde en Welpen-Shantihorde in het begin van het seizoen samengevoegd tot een gemengde speltak van jongens en meisjes.
Inmiddels was de beverspeltak op een andere tijd gaan draaien. Zij hadden dringend behoefte aan een grotere speelruimte. Die ruimte werd gevonden door de inmiddels jaren oude stamkeet af te breken en daarvoor in de plaats “De Beverburcht” te bouwen.

Het leeftijdsverschil tussen leden van de Stam werd al eerder te groot. Er werd gepoogd een nieuwe speltak tussen de “oude” stam en de Explorers op te richten. Ondanks alle inzet en alle enthousiasme lukte dit niet.

Blijkbaar speelde dit zelfde probleem ook op landelijk niveau. Er kwam aandacht voor de leeftijdsgroep van 18-23 jaar. In 2014 had Sint Patrick ook een aantal leden die deze leeftijd bereikte, terwijl er geen speltak meer was waar zij aansluiting bij kon vinden. Een mooi moment om de speltak Roverscouts op te richten.
Deze speltak heeft vijf jaar bestaan. In 2019 zijn de Roverscouts gestopt als speltak en zijn sommigen doorgestroomd als speltakleiding.
In 2020 is de speltak bevers opgegaan in de speltak welpen. Deze speltak is voor kinderen tussen 5 en 11 jaar.