Het bestuur

Het bestuur

Scouting Sint Patrick bestaat uit een Vereniging Sint Patrick en een Beheerstichting Sint Patrick. Hieronder volgt een korte uitleg over beide organen.

Vereniging Sint Patrick is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De vereniging is aangesloten bij Scouting Nederland en is onderdeel van Regio Rond de Rotte. Onze groep bestaat uit drie speltakken waar aan jeugd van 5 t/m 21 jaar scoutingactiviteiten aangeboden worden.
De vereniging is de eigenlijke scoutinggroep. Men is dus lid van de vereniging en betaalt hier de contributie aan.

De groepsvereniging draagt zorg voor:
– dat in de speleenheden een goed Scoutingspel wordt gespeeld dat aansluit bij de beschrijving van het spelaanbod zoals gehanteerd door Scouting Nederland en gericht is op de doelstelling van het spel: het op plezierige wijze, gebaseerd op de spelvisie, ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen en jongeren;
– dat een ieder binnen de groep gestimuleerd en gefaciliteerd wordt in het verwerven van kwalificaties;
– dat speleenheden beschikken over teams van leidinggevenden, die voldoen aan de landelijk opgestelde kwaliteits- en kwalificatienormen;
– dat er goede contacten worden onderhouden met de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de jeugdleden;
– dat er goede contacten worden onderhouden met de regio en dat de jeugdleden, indien mogelijk, deel kunnen nemen aan door de regio georganiseerde activiteiten.

De groepsvereniging wordt gevormd door alle leidinggevenden en het Dagelijks Bestuur van de vereniging. Ook de groepsbegeleider maakt onderdeel uit van het bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat  uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen lid en groepsbegeleider.

De oorspronkelijke bestuursvorm van Sint Patrick was een stichting.
Enkele jaren geleden is op aandringen van Scouting Nederland de stichting gesplitst in een vereniging (zie hierboven) en een beheersstichting.

De stichting organiseert geen scoutingactiviteiten en is daar ook niet verantwoordelijk voor. Dit rechtsorgaan zorgt ervoor dat de vereniging een fatsoenlijke plek heeft om scoutingactiviteiten te doen.
De stichting huurt het terrein (van de gemeente) en de stichting is eigenaar van de gebouwen die op dat terrein staan. Inkomsten van de stichting bestaan uit door de vereniging betaalde huur en overige inkomsten, zoals fondsenwerving.
Die inkomsten worden gebruikt om het terrein en de gebouwen te onderhouden en zaken als water, gas en elektra van te betalen.